FR - NL - EN
ACCUEIL AGENDA CONTACTEZ-NOUS FAQ CONNEXION CHÂTELAINS

Gaasbeek, un château-fortissimo ... historique


Kasteel van Gaasbeek - 1750 Gaasbeek (Lennik)Contacter

Catégorie : Informations Business Evénements
Prénom
Nom
E-mail
Téléphone
Veuillez écrire CASTLE dans le champ ci-dessous:

  • Par la volonté d’une délicieuse marquise, la terrasse est devenue un lieu d’agrément. Les boulets sont de buis et on ne tire plus au canon.

  • Imprenable ! Gaesbeek est désormais ceinturé de vagues de talus. Quand il y avait de l’eau ici et plus bas encore, c’était pour résister aux vagues des assaillants.

  • Catalogue Officiel des Timbres-Poste n°2268, série Solidarité-Les châteaux, 17 octobre 1987, dessins: Oscar Bonnevalle, gravure: Jean de Vos (Collection AdB)Nom Officiel Kasteel van Gaasbeek
Localisation 1750 Gaasbeek (Lennik)
Construction Du XIIIe au XIXe siècles (1887-1898)
Style Neorenaissance
Architecte 1887-1898: Charle-Albert
Occupants Vlaamse Overheid
Affectation Musée historique
Protection Bien classé le 12 juin 1998

Dernière mise à jour : 31/01/2015

Gaasbeek Castle sits enthroned amidst the rolling hills of Pajottenland just outside Brussels. The medieval castle has had an eventful history, evolving from a strategic stronghold to a spacious country house. The Count of Egmont (1522-68) was one of its most celebrated owners, but it was the eccentric Marquise Arconati-Visconti (1840-1923) who set about remodeling the building in the romantic style we see today. She turned the inside of the castle into a museum to house her huge art collection, displaying it in historical stage sets. There is still something of a time machine about the dream castle she created. Visitors wander through historicizing interiors filled with tapestries, paintings, furniture, sculptures and other valuable objects.

A visit to the castle is a feast for all the senses and gives visitors an experience that will stay with them for many years to come. Imaginative projects which creatively relate the historic heritage to the present day, make for ever-changing displays, while concerts and other events ensure there is always something going on here. 
The castle also houses a library and an archive (both accessible by arrangement), a museum shop and a regional visitors’ centre.
The park surrounding the castle with its ancient trees, its lakes, avenues, narrow winding paths, chapel, pavilion and other historic buildings is the perfect place to unwind. The estate also boasts a wonderful museum garden, where old varieties of fruit and vegetables are nurtured.

 

 

SOURCE:
Marieke Debeuckelaere, communication & public relations, Gaasbeek Castle  http://www.kasteelvangaasbeek.be


Het Kasteel van Gaasbeek werd gebouwd rond het jaar 1240. Tijdens de feodale middeleeuwen creëerde de hertog van Brabant het “Land van Gaasbeek” om zijn hertogdom Brabant te verdedigen tegen de vlakbij gelegen graafschappen Vlaanderen en Henegouwen. Godfried van Leuven (1209-1253), heer van Gaasbeek, was de bouwheer van de eerste versterkte burcht.

De heerlijkheid Gaasbeek behoorde in de volgende generaties via huwelijken en vererving toe aan de families van Horne en Abcoude. In 1388 wilde Zweder van Abcoude (ca. 1350–1400) zijn macht uitbreiden tot de meierij van Rode (het huidige Sint-Genesius-Rode). Dit was tegen de zin van Everaard t’Serclaes (1320–1388), heer van Wambeek en Ternat en schepen van de stad Brussel. Op 26 maart 1388 werd t’Serclaes door de bastaardzoon van Zweder en de baljuw van Gaasbeek vermoord. Als vergelding werd het Kasteel van Gaasbeek door de Brusselaars belegerd en verwoest. Het verhaal wil dat de Brusselaars bij dit beleg zo veel kippen aten dat ze de naam “kiekenfretters” kregen. De heropbouw van het kasteel na deze verwoesting duurde zo’n 150 jaar.

Ten gevolge van het bankroet van de familie van Horne kocht Lamoraal van Egmont (1522–1568) op 4 oktober 1565 het Land van Gaasbeek, met kasteel en 17 dorpen. Lamoraal van Egmont was prins van Gavere, graaf van Egmont, heer van Fiennes en Armentières, gouverneur en kapitein-generaal van Vlaanderen en Artesië en ridder van het Gulden Vlies. Kortom, hij behoorde tot de hoogste, rijkste en meest invloedrijke adel van het land. Graaf Lamoraal van Egmont was in militaire dienst bij de Spaanse koningen Karel V en zijn zoon Filips II, die toen over onze gebieden regeerden. Samen met Willem van Oranje en Filips van Horne vormde hij het “Driemanschap” tegen kardinaal Granvelle, die de Inquisitie of de vervolging van de protestanten invoerde in onze gewesten. De Spaanse koning Filips II riep Granvelle terug. Toen de Beeldenstorm (1566) uitbrak werd het verzet tegen de Spaanse overheersing in de Nederlanden echter nog groter. Het “Driemanschap” verdedigde het “Eedverbond der Edelen”, die bij de Spaanse koning een betere behandeling van de Nederlanden bepleitten. Filips II stuurde de hertog van Alva naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen. Willem van Oranje vluchtte naar het Noorden. Egmont en Horne werden gearresteerd, van hoogverraad beschuldigd en op 5 juni 1568 onthoofd op de Brusselse Grote Markt. Alle bezittingen van de graaf van Egmont werden aangeslagen.

Het Kasteel van Gaasbeek werd in 1586 terug toegewezen aan Lamoraal’s zoon Filips van Egmont. In die periode leed Gaasbeek erg onder aanvallen van Spaanse en Hollandse troepen tijdens de oorlogen tussen de Noordelijke Provinciën en de Spanjaarden, die nog over de Zuidelijke Nederlanden heersten.

In 1615 werd Gaasbeek verkocht aan René de Renesse (1580-1637), graaf van Warfusée. Hij was gehuwd met Alberta van Egmont. Hij verfraaide het Kasteel van Gaasbeek met de aanleg van een park, een barok tuinpaviljoen, de barokke Sint-Gertrudiskapel, een marmeren fontein en de ommuurde terrastuin. In 1632 werd Warfusée beschuldigd van samenzwering tegen Spanje. Het kasteel werd in beslag genomen en te koop gesteld. Door oorlogsschade, plunderingen en brand bleef het vervallen kasteel lang zonder koper. Tijdens de Negenjarige Oorlog werd het kasteel in 1695 gebombardeerd door Franse troepen, onder de zonnekoning Lodewijk XIV. Van de zuid-oostelijke vleugel bleef enkel puin over.

Louis Alexandre Scockaert de Tirimont (1633-1708) werd de nieuwe eigenaar van het domein of wat ervan overbleef. Op de vredesconferentie van Rijswijk (1697), die de Negenjarige Oorlog beëindigde, trad Louis Alexandre Scockaert op als gevolmachtigde van de Spaanse Koning. Door de aankoop van het kasteel verschafte hij zich meteen de titel van graaf de Tirimont. Hij liet het kasteel restaureren tot een residentieel verblijf. De vernietigde vleugel werd niet meer heropgebouwd: de defensieve functie was achterhaald omdat de kasteelmuren niet meer opgewassen waren tegen de toen nieuwe kanonnen. Het kasteel heeft sinds dan zijn huidige open vorm.

Louis Alexandre Scockaert’s kleindochter Henriëtte huwde met de Milanese markies Giovanni Galeazzo Arconati-Visconti, kamerheer van de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia in Brussel. Zo erfde de rijke Italiaanse familie Arconati-Visconti het kasteel.

In 1796 werd Paul Arconati (1754-1821), de jongste zoon van Galeazzo en Henriëtte, eigenaar. Vanwaar het schrappen van de naam Visconti? Bij besluit van 8 november 1795 werden alle instellingen en rechten uit het ancien regime afgeschaft. Dus ook adellijke titels, voorrechten, heerlijkheden,... Voor aristocraten was het niet opportuun om met een naam rond te lopen die teveel naar hun vroegere privileges verwees. Voortaan ging Paul als citoyen Arconati door het leven, tot dat Willem I hem in 1816 zijn titel terug schonk. Hij heette toen Paul Marie Remy Arconati-Visconti, markies van Busto. Paul Arconati werkte en woonde in Brussel, op het Koningsplein in het Hôtel Arconati (het huidige Rekenhof). De flamboyante markies gebruikte het kasteel van Gaasbeek als zomerverblijf. Als fervent bewonderaar van Napoleon liet hij in het park een triomfboog bouwen (doel was langs deze triomfboog een weg aan te leggen die Brussel rechtstreeks met Parijs verbond). Het kasteel zelf lag er vrij verwaarloosd bij.

Na de dood van Paul kwam de eigendom in handen van zijn neef markies Guiseppe Arconati-Visconti (1797-1873). Guiseppe werd geboren in Milaan en was daar geëngageerd in de Risorgimentobeweging die ijverde voor de eenmaking van Italië. Hiervoor werd hij in 1821 door de Oostenrijkse autoriteiten ter dood veroordeeld en hij vluchtte met zijn gezin naar de Nederlanden. Het Kasteel van Gaasbeek werd toen een trefpunt voor Italiaanse bannelingen. Toen Guiseppe’s oudste zoon Carlo in 1838 op 20-jarige leeftijd overleed aan tyfus, verlieten Guiseppe en zijn echtgenote Costanza Trotti (1800-1871) Gaasbeek definitief.

Hun jongste zoon Giammartino, in 1839 geboren in het Franse Pau, heeft meegevochten in de strijd tegen de Oostenrijkers. Hij interesseerde zich voor archeologie en voor het links liberaal gedachtengoed. Hij kwam geregeld in Parijs, waar hij omging met sociaal bewogen republikeinen. Daartoe behoorden de oud-journalist en politicus Alphonse Peyrat (1812-1890) en zijn dochter Marie Louise. Of het liefde op het eerste gezicht was of eerder affiniteit tussen mensen met gelijklopende opvattingen weten we niet, maar de twee besloten te trouwen. De ouders van Giammartino hadden echter bezwaren: Marie Peyrat was niet alleen links en republikeins, ze was ook arm, niet van adel en overtuigd atheïst. Het koppel wachtte tot acht maanden na de dood van Guiseppe Arconati-Visconti in 1873 en trad toen in een burgerlijk huwelijk. Drie jaar later reeds overleed Giammartino. In 1876 erfde markiezin Marie Arconati-Visconti al zijn bezittingen. Ze liet het verwaarloosde kasteel volledig restaureren tot het kasteel zoals we het vandaag kennen. Marie stierf kinderloos en schonk het kasteel met een deel van de inboedel aan de Belgische Staat om er een museum van te maken.

BRON:
Marieke Debeuckelaere, verantwoordelijke communicatie & publiekswerking, Kasteel van Gaasbeek  http://www.kasteelvangaasbeek.be

 

Le Château de Gaasbeek est érigé aux alentours de 1240. À l’époque du Moyen Âge féodal, le duc de Brabant crée le « domaine de Gaasbeek » afin de défendre son duché contre les comtés voisins de Flandre et de Hainaut. Godefroid de Louvain (1209-1253), seigneur de Gaasbeek, est considéré comme le maître d’ouvrage du premier château fort.

Au cours des générations suivantes, la seigneurie de Gaasbeek devient la propriété des familles de Horne et d’Abcoude par le biais de mariages et d’héritages. En 1388, Sweder d’Abcoude (env. 1350–1400) veut étendre son pouvoir au bailliage de Rhode (aujourd’hui Rhode-Saint-Genèse).

Ce désir d’extension n’est pas au goût d’Everard t’Serclaes (1320-1388), seigneur de Wambeek et Ternat et échevin de la ville de Bruxelles. Le 26 mars 1388, t’Serclaes est assassiné par le bâtard de Sweder et le bailli de Gaasbeek. En représailles, le Château de Gaasbeek est assiégé et ravagé par les Bruxellois. L’histoire raconte que, lors de ce siège, les Bruxellois ont mangé une quantité si importante de poulets qu’ils ont été surnommés « kiekenfretters ». La reconstruction du château après ce saccage a duré près de 150 ans.

Suite à la ruine de la famille de Hornes, Lamoral d’Egmont (1522-1568) acquiert le 4 octobre 1565 le domaine de Gaasbeek, comprenant le château et 17 villages. Lamoral d’Egmont est prince de Gavre, comte d’Egmont, seigneur de Fiennes et d’Armentières, gouverneur et capitaine général de Flandre et d’Artois et chevalier de la Toison d’or. Bref, il appartient à la noblesse la plus haute, la plus riche et la plus influente du pays. Le comte Lamoral d’Egmont sert dans l’armée espagnole sous les ordres du roi Charles V, puis de son fils Philippe II, qui régnaient à l’époque sur nos territoires. Avec Guillaume d’Orange et Philippe de Hornes, il forme un « triumvirat » en oppositionau cardinal Granvelle, qui a introduit l’Inquisition, persécutant les protestants dans nos régions.

Le roi espagnol Philippe II fait revenir Granvelle. Quand éclate la crise iconoclaste (1566), la révolte contre l’oppression espagnole aux Pays-Bas s’intensifie encore. Le « triumvirat » défend alors le « Compromis des Nobles », en plaidant un traitement plus humain des Néerlandais auprès du roi espagnol. Philippe II envoie le duc d’Albe aux Pays-Bas pour y rétablir l’ordre. Guillaume d’Orange fuit vers le nord, tandis qu’Egmont et Hornes sont arrêtés, inculpés de haute trahison et décapités sur la Grand-Place de Bruxelles le 5 juin 1568. Tous les biens du comte d’Egmont sont saisis.

Le Château de Gaasbeek est restitué en 1586 au fils de Lamoral, Philippe d’Egmont. Durant cette période, Gaasbeek subit l’assaut des troupes espagnoles et hollandaises pendant les guerres entre les Provinces du Nord et les Espagnols, qui régnaient encore sur les Pays-Bas méridionaux.

En 1615, Gaasbeek est vendu à René de Renesse (1580-1637), comte de Warfusée, qui est marié à Alberte d’Egmont. Il embellit le Château de Gaasbeek en faisant aménager un parc, un pavillon baroque, la chapelle baroque Sainte-Gertrude, une fontaine en marbre et le jardin-terrasse entouré de murs. En 1632, Warfusée est accusé de conjuration contre l’Espagne. Le château est saisi et mis en vente. À cause des dommages de guerre, des pillages et des incendies, le château continue à se délabrer pendant une longue période sans trouver d’acquéreur. Durant la Guerre de Neuf Ans, le château est bombardé en 1695 par les troupes françaises, sous le règne du Roi Soleil, Louis XIV. L’aile sud-est est entièrement détruite.

Louis Alexandre Scokaert de Tirimont (1633-1708) devient le nouveau propriétaire du domaine, ou plutôt de ce qu’il en reste. Lors de la conférence de paix de Ryswick (1697), qui met un terme à la Guerre de Neuf Ans, Louis Alexandre Scockaert intervient en tant que délégué du roi d’Espagne. L’achat du château lui donne immédiatement droit au titre de comte de Tirimont. Il restaure le château et le transforme en demeure résidentielle. L’aile détruite n’est plus reconstruite : la fonction défensive est en effet devenue obsolète, étant donné que les murs du château ne font plus le poids face aux nouveaux canons. Le château a depuis sa forme ouverte actuelle.

La petite-fille de Louis Alexandre Scockaert, Henriette, épouse le marquis milanais Giovanni Galeazzo Arconati-Visconti, chambellan de l’impératrice autrichienne Marie-Thérèse à Bruxelles. La riche famille italienne Arconati-Visconti hérite ainsi du château.

En 1796, Paul Arconati (1754-1821), le plus jeune fils de Galeazzo et d’Henriette, en devient le propriétaire. Pourquoi avoir supprimé le nom Visconti ? Par arrêt du 8 novembre 1795, l’ensemble des institutions et des droits de l’ancien régime sont abolis. Cela vaut donc aussi pour les titres de noblesse, les privilèges, les seigneuries... Pour les aristocrates, il n’est pas opportun à cette époque de porter un nom qui renvoie trop clairement à leurs anciens privilèges. Paul se fait donc désormais appeler citoyen Arconati, jusqu’à ce que Guillaume Ier lui rende son titre en 1816. Il prend alors le nom de Paul Marie Remy Arconati-Visconti, marquis de Busto. Paul Arconati vit et travaille à Bruxelles, sur la place Royale, à l’Hôtel Arconati (la Cour des comptes actuelle). L’extravagant marquis utilise le château de Gaasbeek comme résidence d’été. Fervent admirateur de Napoléon, il fait ériger un arc de triomphe dans le parc (l’objectif était de construire une route reliant directement Bruxelles et Paris le long de cet arc de triomphe). Le château est quelque peu laissé à l’abandon.

Après le décès de Paul, la propriété revient à son neveu, le marquis Giuseppe Arconati-Visconti (1797-1873). Giuseppe est né à Milan, où il s’engage dans le mouvement du Risorgimento, qui oeuvre en faveur de l’unification de l’Italie. En 1821, il est condamné à mort par les autorités autrichiennes et fuit avec sa famille aux Pays-Bas. Le Château de Gaasbeek devient alors un point de rencontre des exilés italiens. En 1838, quand le fils aîné de Giuseppe, Carlo, décède d’une fièvre typhoïde à l’âge de 20 ans, Giuseppe et son épouse Costanza Trotti (1800-1871) quittent définitivement Gaasbeek.

Leur plus jeune fils Giammartino, né en 1839 dans la ville française de Pau, combat dans la lutte contre les Autrichiens. Il s’intéresse à l’archéologie et à la pensée libérale de gauche. Il se rend régulièrement à Paris, où il fréquente des républicains dotés d’une conscience sociale. L’ancien journaliste et homme politique Alphonse Peyrat (1812-1890) et sa fille Marie Louise en font partie. Véritable coup de foudre ou affinité entre deux personnes partageant des opinions similaires ? Il ne nous revient pas d’en juger. Quoi qu’il en soit, Giammartino et Marie Louise décident de se marier. Les parents de Giammartino émettent toutefois des réserves : Marie Peyrat, roturière modeste et athée convaincue, est en outre républicaine et de gauche. Le couple attend huit mois après la mort de Giuseppe Arconati-Visconti en 1873 avant de se marier civilement. Giammartino décède trois ans plus tard. En 1876, la marquise Marie Arconati-Visconti hérite de tous ses biens. Le château laissé à l’abandon est alors entièrement restauré pour devenir tel que nous le connaissons aujourd’hui. Marie meurt sans laisser d’enfants et fait don du château et d’une partie du mobilier à l’État belge pour qu’il en fasse un musée.

SOURCE:
Marieke Debeuckelaere, responsable communication & relations publiques, Château de Gaasbeek    http://www.kasteelvangaasbeek.be

Un domaine sauvé par des aristocrates italiens.

À moins de 15 km du centre-ville de Bruxelles, non loin de l’hôpital Erasme, le puissant château de Gaesbeek veille avec ses trois tours d’angle et son châtelet d’entrée. La Flandre et le Hainaut qui ne sont pas loin imposèrent au fils de Henri Ier, duc de Brabant, connu sous le nom de Godefroid de Louvain, de construire en ces lieux une maison forte comme les Hennuyers l’avaient fait aussi à Ecaussines. Nous sommes vers 1230-1240. Sous le contrôle des ducs, le château et ses villages sont laissés à la garde de la puissante famille d’Abcoude à partir de 1353. Par le mariage de Sweder avec Marie de Walcourt, les d’Abcoude furent seigneurs de Houdeng. Des conflits territoriaux très complexes amenèrent à une demi-lieue d’ici, soit à Groenenberg, le preux échevin de Bruxelles Evrard T’Serclaes. Il y fut assassiné le 26 mars 1388 par les hommes de Guillaume de Clèves, fils bâtard de Zegher d’Abcoude. Mis au siège par les Bruxellois pendant cinq semaines, le château se rendit et fut illico réduit en cendres par les armées placées sous les ordres de l’amman de Bruxelles Nicolas d’Ursene (ou d’Ursel) et du sénéchal Jean de Wittem.Egmont et Hornes

Le 21 janvier 1434 que Jacques d’Abcoude, seigneur de Putten, Stryen, Braine-le-Château, Haut-Ittre, etc..., époux de Jeanne de Ligne, fille de Jean II et d’Eustachie de Barbençon, se décida à vendre ses terres. Jacques était conseiller et chambellan du duc de Brabant. Une autre source affirme qu’il s’est agi d’un don de Jacques à un neveu, à savoir Jean de Hornes (de Houtkerke). Celui-ci mit des fonds pour reconstruire en partie le château et la terre sera érigée en 1488 en baronnie. Restauré ou agrandi à nouveau entre 1543 et 1559 par d’autres Hornes, le domaine sera vendu en 1565 contre 210.050 carolus d’or à Lamoral d’Egmont qui n’en profita guère puisqu’il fut décapité en 1568 à la Grand-Place de Bruxelles. On se souviendra que Oydonck et ses 17 villages ont été vendus contre 95.100 carolus d’or en 1592; voilà qui situe l’importance patrimoniale et politique de Gaesbeek. Notons encore que les Hornes de Houtkerke se sont éteints dans les Thurn und Tassis. C’est en faveur des Tour & Tassis que Braine-le-Château fut érigé en principauté. Vers 1615, on vit Sabine de Hornes céder des droits seigneuriaux à René de Renesse, comte de Warfusée. Renesse était l’époux d’Albertine d’Egmont sans doute héritière du château. Renesse se défit de son château de Dourbes au profit de Guillaume de Louvrex pour exécuter ses emplettes brabançonnes avant d’accomplir ses basses-œuvres en faveur du Saint-Empire germanique. Il est aussi le constructeur de la très belle chapelle baroque (1625) dédiée à sainte Gertrude, que l’on voit dans le parc. Il se dit que les jeunes filles en quête de mari devaient y venir prier et y attacher un de leurs bas au judas. Cela leur assurait un époux dans l’année.


Un dîner sanglant

Mais le comte de Warfusée ne joua pas qu’un rôle à Gaesbeek. En effet, il n’est autre que le commanditaire de l’assassinat du bourgmestre de Liège Sébastien Laruelle qu’il fit occire en sa maison de Liège, place Xavier-Neujean, le jeudi 16 avril 1637 après Pâques, lors d’un dîner. M. de Renesse, comte de Warfusée, fut lui-même écharpé et lynché deux jours après l’exécution de Laruelle par le peuple de Liège. Le château de Gaesbeek, sans doute hérité par une des filles du comte de Warfusée, brûla en 1684.
En 1687, le gigantesque territoire des Renesse fut cédé en vente publique en quatre lots. Les acheteurs seront Jean-Paul L’Escornet (qui reprit Gaesbeek...), Jean-Charles Roose (Coloma), Jacques Fariaux (OLV-Lombeek et Strytem) et Louis-Alexandre Schockart (Itterbeek, Dilbeek, SM-Bodegem et Walcourt). En 1695, Schockart qui avait été fait comte de Tirimont le 31 mars 1690, racheta le premier lot, soit Gaesbeek, alors que le château venait d’être bombardé par les soldats du maréchal de Villeroy. C’est à ce moment que la demeure perdit en partie son aspect de cour fermée; en 1714, le fils Schockart fit abattre ce qui restait de l’aile sud. C’est aussi le fils Tirimont qui acheta le château de Boetfort à Melsbroeck et qui releva Aigremont.


Sauvetage italien

En 1796, suite au mariage d’Henriette Scokaert de Tirimont avec Paul, marquis Arconati-Visconti, maire de Bruxelles, le bien entra dans cette famille du Nord de l’Italie, chassée de ses terres par les Autrichiens.

Enrichis sous le premier Empire, les Arconati sauvèrent le domaine parce qu’ils en héritèrent, tout comme de l’hôtel ING, place Royale à Bruxelles (vous aurez remarqué le romantisme de l’appellation) et de la Maison du Roi sur la Grand-Place, toujours à Bruxelles. À Gaesbeek, la marquise Marie (depuis 1873 mais veuve dès 1876) restaura ce qui devait l’être. Les travaux eurent lieu entre 1887 et 1898, avec l’appui de l’architecte Charle-Albert, dont le château personnel érigé en 1869 croupit à Boitsfort depuis des lustres. Charle-Albert était à en croire Carlo Bronne, fils d’une lavandière de Schaerbeek et d’un soldat du Premier Empire.


Égérie anticléricale

En 1921, Marie Peyrat (1840-1923), épouse du marquis Giammartino Arconati-Visconti, dont la famille possédait la superbe villa Balbianello, à Lenno près de Côme, décida d’offrir son domaine de 40 hectares à l’Etat belge. Marie Peyrat était très proche de Gambetta et soutint toute l’intelligentsia française de la IIIe république. Il faut dire qu’elle était la fille d’un journaliste de gauche qui fut quand même vice-président de l’Assemblée nationale française. Elle était une sorte de princesse Mathilde (Bonaparte) du Payotenland et son père avait pour amis Clémenceau, Louis Blanc, Edgard Quinet et Louis Ampère. Depuis 1924, le château est devenu un musée d’une grande richesse historique à visiter en toute priorité. Le parc est lui aussi admirable. On y cultive le raisin (chardonnet) et mille belles plantes.


Visites très souhaitées.


SOURCE
:
Philippe Farcy, 100 Châteaux de Belgique, connus et méconnus, volume 2, Editions Aparté, novembre 2003